Om Älvstaden

Om Älvstaden – Gamla Ferro legeringar, en del av svensk historia

AB Ferrolegeringar var bland de första industrierna att etablera sig på Stallbacka industriområde, de hade som mest

Historiens och Framtidens Industriområde.

Älvstaden Fastigheters industriområde är mer än företag och företagande – det är själva essensen av Trollhättans industrialisering.

https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/bygga-bo-och-miljo/stadsbyggnad/kulturmiljoprogram/stallbacka.pdf

Här finns närheten till riksväg 45 som tar dig till Göteborg och även närhet till E6 upp till Oslo. Tillgången till godsjärnväg intill lagerhallarna, närhet till kanalen för transport med båt och Malöga flygplats, underlättar transporter av olika slag. Kort sagt – vi ligger rätt, vi har bra lokaler och vi kan företagande. Vi är mer än ett fastighetsbolag.

– Vi är företagare. Välkommen till Stallbacka och Älvstaden Fastigheter.